Innovatieve mensen gebruiken de Troyka TRIZ methode

Troyka TRIZ is krachtig gereedschap waarmee jij innovaties kunt ontwikkelen. 

Ontwikkelaars, ontwerpers en uitvinders gebruiken de Troyka TRIZ methode om uitzonderlijk goede ontwerpen en producten te bedenken.

De Troyka TRIZ methode is toepasbaar overal waar iets nieuws moet worden gemaakt of bedacht: een nieuw product, een nieuwe technische installatie, een nieuw productie proces, een beter ontwerp of een sterk nieuw patent. 

Ontwikkel een origineel idee. Ontwikkel het snel. Maak het effectief.

Het eerste wat je wil voor een uitzonderlijk goed ontwerp is iets dat een hoge idealiteit heeft: een elegante oplossing zonder schadelijke bij effecten. Volg deze 7 stappen naar de victorie:

  • Definieer Idealiteit: Het ontwerp proces start met een doelstelling. Welke voordelen moet het ontwerp opleveren voor de gebruikers in het ideale geval? 
  • Functioneel ontwerp: Een Functie Analyse Diagram brengt systematisch in kaart wat nodig is om de gewenste voordelen voor gebruikers te verkrijgen. In deze fase is niet van belang hoe de functies worden gerealiseerd, omdat dit onnodig de vrijheid van denken zou inperken. We richten ons op een conceptueel ontwerp, waar creativiteit maximaal kan worden benut. 
  • Concretiseren: Als het conceptuele ontwerp compleet is, moeten alle functies concreet gemaakt worden. We kiezen specifieke oplossingen. Bij Troyka TRIZ gebruiken we de techniek van PRISMA denken (hier krijg je veel specifieke oplossingen van hoge kwaliteit). 
  • Identificeer conflicten: Omdat het ontwerp nu concreet is geworden, kan een professional bepalen hoe ideaal (of hoe slecht) de gekozen specifieke oplossingen zijn. Met Troyka TRIZ brengen we systematisch in kaart welke conflicten aanwezig zijn (er is een conflict of technische contradictie wanneer verbeteren van één aspect van het ontwerp leidt tot een verslechtering van een ander aspect).
  • Elimineer conflicten: Technische contradicties in een ontwerp zijn de diepste oorzaak van problemen en verlagen de idealiteit. In het Troyka TRIZ 40 Inventieve Principes boek vinden we de inspiratie om de contradictie elegant te elimineren. 
  • Maak het meer ideaal. Nadat alle contradicties op een bevredigende manier zijn opgelost, kunnen er nog steeds schadelijke bijeffecten aanwezig zijn. Deze “schade” is zichtbaar in een  Functie Analyse Diagram. Met onze checklist van Standaard Oplossingen zoeken we systematisch en snel naar de beste manier om de schade te elimineren of te beperken, op een manier waarbij alle nuttige functies in stand blijven. 
  • Evalueer. Tot slot evalueren we of de doelstelling van het ontwerp volledig is behaald. Als dat nog niet het geval is moet een aantal van de bovenstaande stappen opnieuw doorlopen worden.

 

Troyka TRIZ bestaat uit 25 gereedschappen. De Troyka TRIZ cursus bevat een handboek dat jou leert wat je met deze gereedschappen kunt doen en hoe je ze moet toepassen. Nu volgt een korte beschrijving van deze 25 gereedschappen, waarin staat hoe deze je helpen met innoveren: 

1. Fysieke contradicties – een conflict in een technisch systeem dat is veroorzaakt door twee vereisten waaraan niet tegelijk kan worden voldaan. Voorbeeld: je wil een mechanisch systeem dat zowel star als flexibel moet zijn. 

2. Separatie principes – de methode om fysieke contradicties op te lossen. Voorbeeld: je maakt het systeem star op microschaal en flexibel op macroschaal. Op deze manier wordt aan beide vereisten voldaan en is het conflict verdwenen. 

3. Technische contradicties – een conflict in een technisch systeem : als je één aspect van het systeem beter wil maken, wordt een ander aspect slechter. Technische contradicties worden veroorzaakt door fysieke contradicties, en kunnen daarom worden opgelost door de onderliggende fysieke contradictie op te lossen. Technische contradicties kunnen ook worden opgelost met behulp van Inventieve Principes. 

4. Inventieve Principes – er bestaan 40 inventieve principes. Elk van deze principes bewerkstelligt een uniek effect waarmee een technische contradictie kan worden opgelost. Deze 40 principes zijn in de TRIZ methode afgeleid uit een analyse van een zeer groot aantal patenten. Het belang van deze 40 Inventieve Principes is enorm. De Troyka TRIZ cursus bevat een boek met alle Inventieve Principes, waar jij inspiratie zult vinden om jouw problemen inventief op te lossen. 

5. Contradictie Matrix – dit is een gemakkelijk te gebruiken gereedschap om generieke oplossingen voor technical contradictions te vinden. De matrix vertelt je welke inventief principe geschikt is om een bepaalde contradictie op te lossen.

6. Effecten database – gereedschap beschikbaar via internet waarmee je inspiratie kunt vinden om bepaalde effecten te realiseren. 

7. Operator Size, Time, Cost – dit is een manier om de uitersten te vinden. Dit gereedschap maakt elke brainstorm meer productief.

8. Vijf niveaus van uitvinden – uitvindingen kunnen geclassificeerd worden in 5 niveau’s. Wanneer je jouw werkgebied analyseert in termen van deze 5 niveau’s zul je zien waar potentieel zit voor meer innovaties. Gebruik deze voorkennis in je voordeel. 

9. TRIZ trends – technische systemen ontwikkelen zich volgens voorspelbare patronen. Deze TRIZ trends van technische evolutie zullen je ogen openen voor “trendwatching”. Hiermee kun je vandaag voorspellen welke ontwikkelingen plaats zullen gaan vinden in een bepaald technologie gebied in de komende jaren. 

10. Ideale Finale Resultaat – dit is een methode om tot het perfecte ontwerp te komen. Je vraagt jezelf af hoe je alle voordelen kunt krijgen zonder kosten en zonder schadelijke effecten. Het Ideale Finale Resultaat is een kompas waarmee je kunt navigeren naar de beste oplossing. 

11. Idealiteit audit – als je een oplossing hebt ontwikkeld voor een probleem, zal dit gereedschap je helpen te bepalen hoe goed die oplossing is. Ook vind je welke aspecten je nog verder moet verbeteren.

12. Resources – in elke situatie zijn er hulpbronnen (“resources”) die je kunt gebruiken om functies te realiseren en voordelen te verkrijgen. Troyka TRIZ heeft een erg uitgebreide checklist waarmee je in elke situatie of context resources kunt vinden. Door resources te gebruiken zal de idealiteit van je systeem hoger worden.

13. Functie Analyse Diagram – met dit gereedschap kun je diagnostiseren waar de problemen zitten en hoe ze doorwerken in het systeem. Het diagram is een grafische representatie van de objecten en de functies in het systeem. Dit gereedschap is erg effectief om het gemeenschappelijke begrip te vergroten van een team van mensen die aan hetzelfde project werken.

14.Trimmen – een methode om de idealiteit van een Functie Analyse Diagram te verhogen. Het idee is om schadelijke effecten weg te nemen, terwijl alle voordelen in stand blijven. 

15. Geforceerd Nummeren – een methode, ontwikkeld door Troyka Innovation, waarmee product ontwikkeling systematisch gedaan wordt door alle mogelijke configuraties te beschouwen. Deze methode levert altijd verrassende resultaten, vooral wanneer men zo lang in een bepaalde industrie gewerkt heeft dat alternatieven ondenkbaar geworden zijn.

16. Zesenzeventig Standaard Methoden – dit is een lijst van recepten waarmee schadelijke effecten kunnen worden verwijderd. Deze lijst levert meer grondige en meer fantasierijke oplossingen dan brainstormen zou kunnen doen. 

17. PRISMA van TRIZ – een methode waarmee je systematiek aanbrengt in innovatief denken. Je vertaalt een specifieke vraag in een generieke vraag; dan gebruik je TRIZ kennis om zoveel mogelijk generieke oplossingen te bedenken; tot slot gebruik je jouw kennis van de context van het probleem om specifieke oplossingen te bedenken. Deze methode maakt brainstorming veel meer doeltreffend en productief.

18. Parkeerplaats voor slechte oplossingen – sommige mensen hebben veel spontane ideeën. Dit drijft collega’s soms tot wanhoop, omdat de ideeën willekeurig en chaotisch lijken. Deze ideeën kunnen de voortgang van het team blokkeren, vooral wanneer ze dominant worden. De parkeerplaats voor slechte oplossingen helpt je de essentie van een spontaan idee vast te leggen zodat je hier later op terug kan komen. Met diverse TRIZ gereedschappen kun je deze spontane ideeën analyseren en verbeteren. 

19. Negen Schermen – een gereedschap waarmee elk probleem kan worden geanalyseerd in tijd en schaal. Hiermee krijg je een goed en volledig perspectief op complexe problemen. Beleidsmakers zouden deze techniek altijd moeten gebruiken voordat ze iets proberen, dat zou veel schadelijke bijwerkingen kunnen voorkomen.

20. X-factor – dit helpt in een situatie waar je intuïtief voelt dat er iets mist, maar waar je geen idee hebt wat het missende element zou kunnen zijn. X-factor helpt je te identificeren wat je nodig hebt om het probleem op te lossen. 

21. Substantie-Veld Analyse – om tot de essentie van een probleem te komen, moet je de oplossing zoeken in een drietal elementen. Dit is een hulp middel dat een X-factor kan identificeren.

22. Simpele Woorden – de oplossing komt vanzelf wanneer we eenvoudige woorden gebruiken die iedereen kan begrijpen. De patroonherkenning in ons brein en associatie met onze intuïtie werkt veel  beter wanneer we eenvoudige woorden gebruiken.

23. Smart Little People – een leger van kleine helpers staat klaar om je aan een creatieve oplossing te helpen. Hier maak je een schets van het probleem, waar kleine slimme mensen het werk doen. Al tekenend kom je tot een oplossing.

24. ARIZ – een algoritme voor probleem oplossen. Dit is een procedure waarmee je stap-voor-stap door een denkproces heen gaat. Hiermee gebruik je diverse TRIZ gereedschappen om tot een oplossing te komen. 

25. TRIZ SCOUT – een gereedschap om in een korte tijd een correcte diagnose van een probleem te formuleren. Met de uitkomst maak je een plan van aanpak waarmee het probleem met TRIZ kan worden opgelost.

Indrukwekkend

"Indrukwekkend wat je met TRIZ bereikt in een workshop van maar 2 dagen"

Multi-disciplinaire aanpak

"TRIZ biedt een multi-disciplinaire aanpak voor probleem oplossen"

Kan TRIZ nu toepassen

"Ik heb er van genoten en kan Troyka TRIZ nu zelf toepassen"

De volgende keer

"De volgende keer dat ik een proces moet ontwerpen, zal ik starten met een TRIZ Functie Analyse Diagram"

Start vandaag met innoveren