Troyka Innovation

Lange Hout 3
9408 DA in Assen
Nederland

info@troyka-innovation.nl
00316-38342806

Contact

internet: troyka-innovation.nl
e-mail: info@troyka-innovation.nl
telefoon: +31-6-3834 2806

Wie wij zijn: Troyka Innovation

Troyka Innovation is een onafhankelijk consultancy bedrijf, gevestigd in Assen, Nederland.

Troyka Innovation is eigendom van dr. ir. Edwin Poorte. Hij heeft 25 jaar ervaring met innovatie, technologie ontwikkeling, technologie kwalificeren, en commercialiseren van technologie.

Succesvol innoveren vereist ervaring

dr. ir. Poorte heeft unieke ervaring opgedaan met technologische pilot projecten in de olie en gas industrie voor Shell, Norsk Hydro, AkerKværner, OneSubsea, NAM, Paques, Paqell, BP en Twister BV. De kosten van deze technologische pilot projecten varieerde van 0.3 tot 350 miljoen €.

In zijn carriëre heeft hij gewerkt in projecten, bedrijfsvoering, onderzoek & ontwikkeling, ontwerp, engineering, in-bedrijf name, praktijk testen, technologie kwalificatie, de-bottlenecking, probleem oplossen, verbetering van bedrijfsvoering en commerciële aanbestedingen. Hij heeft gewerkt in Nederland (Rijswijk, Assen, Emmen, Amsterdam), in Noorwegen (Oslo, Kjørbo, Lysaker, Porsgrund, Flatøy), in USA (Houston) en in Groot Brittanië (Aberdeen).

dr. ir. Poorte is een gecertificeerde trainer en facilitator van de innovatie methode TRIZ. Hij heeft TRIZ ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van 14 patenten. Hij is de auteur van twee boeken over TRIZ (deze zijn opgenomen in de Troyka TRIZ cursus). In deze boeken is de ervaring van 25 jaar innoveren gebruikt om Troyka TRIZ praktisch toepasbaar en waardevol te maken.   

Poorte heeft een ir. titel behaald in Technische Natuurkunde en is cum laude gepromoveerd (dr.) in stromingsleer (Universiteit Twente). Meer informatie over Edwin Poorte is te vinden op Linked In.

Hoe wij werken: cursussen

Troyka Innovation organiseert een aantal innovatie cursussen per jaar die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze cursussen worden ofwel in de Nederlandse taal danwel in de Engelse taal gegeven.

Inschrijven voor een cursus kan per e-mail naar info@troyka-innovation.nl

Voor meer uitleg over de Troyka TRIZ methode, kijk hier.

Hoe we werken: In-company training

Troyka Innovation biedt in-company training voor bedrijven die een aantal medewerkers tegelijk willen opleiden in TRIZ technieken. In-company training biedt een aanmerkelijke kosten reductie voor bedrijven, omdat de cursus wordt gegeven in het kantoor van het bedrijf, waardoor de deelnemers geen extra reiskosten of hotelkosten hebben. In company training is mogelijk voor groepen van 5 – 25 deelnemers, met gereduceerd tarief naarmate de groep groter is.

De inhoud en duur van een In-company training is altijd maatwerk, afgestemd op de behoefte van de klant. Vaak wil een klant de TRIZ kennis direct toepassen op een voor het bedrijf relevant project. Dat is mogelijk bij een in-company training.

Vraag ons om een offerte.

Hoe we werken: Innovatie actie lab

Als je een goed resultaat snel wil hebben is een  Innovatie actie lab van Troyka Innovation geschikt voor je. Deze workshop levert concreet resultaat binnen een week.  Vraag ons om een offerte. 

Hoe we werken: consultancy

Troyka Innovation biedt  consultancy  over innovatie aan bedrijven en instellingen. Huur een innovatiebrein! Een consultancy klus kan gedaan worden op de locatie van de klant, of vanuit het Troyka kantoor.

Deze innovatie consultancy levert maatwerk voor de klant. We kunnen helpen met ontwikkelen van patents, innovatie ondersteuning aan lopende (of nieuwe) projecten,  innovatie coaching voor het management team, of adviseren op basis van onze ervaring met innovation & technologie. Ons innovatie consultancy zet u direct op het juiste spoor.

Versterk uw concurrentie-voordeel – vraag ons om een offerte voor consultancy. 

Hoe we werken: geheimhouding en eigendomsrechten

Troyka Innovation realiseert zich dat bedrijven flink veel tijd en geld investeren om een concurrentievoordeel op te bouwen. Wij hebben een strict bedrijfsbeleid om de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie te garanderen. Daarom werken we volledig mee als een klant geheimhouding en vertrouwelijkheid wenst. Als de klant dit wil, kunnen we een geheimhouding verklaring ondertekenen (non-disclosure agreement), als onderdeel van een consultancy contract.

Onze consultancy werkzaamheden zal nieuwe ideeën en nieuwe concepten opleveren; voor sommige van deze is het mogelijk om bescherming te verkijgen in de vorm van patenten. Alle eigendomsrechten (waaronder copyright, patentrechten) behorende bij de consultancy werkzaamheden vallen volledig toe aan de klant (deze rechten worden overgedragen op het moment dat de facturen voor deze werkzaamheden volledig zijn betaald door de klant).

Hoe we werken: patenten

Wanneer gedurende een consultancy contract een of meer patenteerbare ideeën zijn gevonden, is het aan de klant om octrooi bescherming aan te vragen, bijvoorbeeld bij de European Patent Office in Rijswijk. Als een klant dit wenst, kan Troyka Innovation assisteren met vervaardigen van materialen voor een patent aanvraag.

Start vandaag met innoveren, neem contact op met ons.

 

Indrukwekkend

"Indrukwekkend wat je met TRIZ bereikt in een workshop van maar 2 dagen"

Multi-disciplinaire aanpak

"TRIZ biedt een multi-disciplinaire aanpak voor probleem oplossen"

Kan TRIZ nu toepassen

"Ik heb er van genoten en kan Troyka TRIZ nu zelf toepassen"

De volgende keer

"De volgende keer dat ik een proces moet ontwerpen, zal ik starten met een TRIZ Functie Analyse Diagram"